Om bedriften

Drange Bruk AS

Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal
Trevare
Byggmester/Bygg

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Har på lager
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Har på lager
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre typer bygg Industri/Næring/Flermannsboliger

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Trelastutsal, Trevare, Byggmester/Bygg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Tore Henrik Drange
Adresse
Drangsvegen 345, 5215 Lysekloster
Telefonnummer

Kart