Om bedriften

Dreyerstua

Kjøp, leige, selge tenester
Leie tømmerhogst

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Har også ei gårdssag, men stort sett til privat bruk. Ellers er det avvirkning, planting og rydding som blir utført på skogeiendommen.

SALG KJØP
Biprodukt
Sagflis Høvelspon

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ann Kristin
Adresse
Åsskardvegen 1832, 6644 Bæverfjord
Telefonnummer

Kart