Om bedriften

Eirik Hoel

Kjøp, leige, selge tenester
Sal/utleie mann med motorsag.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Jobber via Valldal Bygdeservice SA.

Type bedrift

Type bedrift
Skogrydder / kraftlinjer

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Eirik Hoel
Adresse
Valldalsvegen 696, 6210 Valldal
Telefonnummer

Kart