Om bedriften

Eksingedalen Bruk PL

Type bedrift: Sagbruk
Andre tjenester:
Leigeskjering for skogeigarar

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Biprodukt
Hun/Flis
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Rune Lavik
Adresse
Eksingedalsvegen 1476, 5728 Eidslandet
Telefonnummer

Kart