Om bedriften

Erik Charbellet skog (EC skog)

Kjøp, leige, selge tenester
Driver primært med vedproduksjon for salg.

SALG KJØP
Tømmer
Lauv

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Erik Charbellet
Adresse
Grasskaret 38, 6429 Molde
Telefonnummer

Kart