Om bedriften

Erlend Huseby

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Skogeier med anskaffet mobilsag tiltenkt eget bruk. Skog og hogst består hovedsaklig av gran, noe furu, samt enkeltvis større løvtrær og andre sorter som lønn, ask, lerk, bjørk, m.m.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Erlend Huseby
Adresse
Bugavegen 25, 6694 Foldfjorden
Telefonnummer

Kart