Om bedriften

Erling L. Meiingset

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Driver kun med avvirkning av tømmer i egen skog.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Erling L. Meisingset
Adresse
Rottåsvegen 962, 6628 Meisingset
Telefonnummer

Kart