Om bedriften

Fjordtømmer

Type bedrift: Tømmerlogistikk og tømmeromsetting
Andre tjenester:
Hogst, transport og salg av tømmer til industri. Vegplanlegging og heilskapleg forvaltning av skog.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Type bedrift

Type bedrift
Tømmerlogistikk og tømmeromsetting

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ingunn Kjelstad
Adresse
Storehaug, 6977 Bygstad
Telefonnummer

Kart