Om bedriften

Frøholm Sag

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Trevare
Andre tjenester:
Leigesaging, leigekjøring med traktor og tømmervogn.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Trevare

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Martin Frøholm
Adresse
Fjordvegen 2849, 6793 Innvik
Telefonnummer
Sosiale medier

Kart