Om bedriften

Frønningen Skog

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Anna type Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Vilhelm Rumohr
Adresse
Frønningvegen 59, 6854 Kaupanger
Telefonnummer

Kart