Om bedriften

Geir Bjarte Thorsen

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk

 

 

SALG KJØP
Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Spesialprodukt Har på lager
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Bygg
Landbruksbygg Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Geir Bjarte Thorsen
Adresse
Hatlebrekke, 6973 Sande
Telefonnummer

Kart