Om bedriften

Georg Hestad Sagbruk

Type bedrift: Sagbruk
Andre tjenester:
Sal av tenester : flishogging, vedmaskin,transport traktor m/tømmervogn,skogrydding,leigeskur m/stasjonær båndsag
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Georg Hestad
Adresse
Seimhamrane 49, 5472 Seimfoss
Telefonnummer

Kart