Om bedriften

Gjøra Entreprenør AS

Kjøp, leige, selge tenester
Konsulent innen avvirkning, prosjektering av skogsveger og skogforvaltning.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Bygg
Restaurering/rehabilitering

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ivar Egil Gjøra
Adresse
Hamnesvegen 219, 6650 Surnadal
Telefonnummer

Kart