Om bedriften

Granli Skog og Utmark

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Eier er utdannet - master i skogfag med tretekniskefag.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Har på lager
Emballasjematerial Har på lager
Anna type Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Andreas Sandnes Granli
Adresse
Vikdalsvegen 99, 6456 Skåla
Telefonnummer

Kart