Om bedriften

Hagbø Ytre

Kjøp, leige, selge tenester
Sal.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Har noe furu og gran som er hogstmoden.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Standard uhøvla trelast Har på lager
Impregnert material
Kledning
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Brit Karin Wågbø
Adresse
Boggestranda 500, 6460 Eidsvåg
Telefonnummer

Kart