Om bedriften

Håkon Langeland

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Andre tjenester:
tømmer hogst/saging av tømmer/konsulent
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Håkon Langeland
Adresse
Guddalsvegen 1729, 6966 Guddal
Telefonnummer

Kart