Om bedriften

Hallvard Skorpen

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Trevare
Høvel
Andre tjenester:
Eg driver med Tømmer tansport lokalt med traktor og henger/ hoging /saging. høvling av spesial dim på bestilling.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Trevare, Høvel

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Hallvard Skorpen
Adresse
Nordbostadalen 319, 5687 Flatråker
Telefonnummer

Kart