Om bedriften

Hans Sætren

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Andre tjenester:
Transport av tømmer, hengar/traktor
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Hans Sætren
Adresse
Panoramavegen 137, 6783 Stryn
Telefonnummer

Kart