Om bedriften

Hauken Sag og Høvleri A/S

Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal
Trevare
Byggmester/Bygg

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Terje S. Buene
Adresse
Hestadfjordvegen 89, 6973 Sande
Telefonnummer

Kart