Om bedriften

HBH Innredning AS

Type bedrift: Snekkeri

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Byggevarer
Panel
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Innredning Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri, Trevare

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Svein Hanstvedt
Adresse
Osterøyvegen 2640, 5283 Fotlandsvåg
Telefonnummer
Nettside

Kart