Om bedriften

Helle Sag

Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Listverk Kun bestilling
Panel Har på lager
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Har på lager
Laft Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Trelastutsal

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Steinar Magne Buanes
Adresse
Helleveien 55, 6817 Naustdal
Telefonnummer

Kart