Om bedriften

Hellesyltsagbruk

Kjøp, leige, selge tenester
Selger tjentester innen høvling, leiesaging, tømmerhogst.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Lager også interør og diverse møbler og pyntegjenstander på bestilling.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv    
       
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Spesialprodukt   Kun bestilling
Lauvtreprodukt   Har på lager
 
Biprodukt  
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
 
Trevarer  
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
       
Bygg      
Hytter   Kun bestilling
Landbruksbygg   Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Jan Arne Janssen
Adresse
Bygda 536, 6218 Hellesylt
Telefonnummer

Kart