Om bedriften

Horda Tre AS

Type bedrift: Sagbruk

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Impregnert material Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Bygg
Grindbygg Kun bestilling

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Peder Nernæs
Adresse
Nernesvegen 179, 5632 Omastrand
Telefonnummer

Kart