Om bedriften

Hovland gard

Type bedrift: Skogeigar
Andre tjenester:
Leige tømmerhogst

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Magne Bruland Selseng
Adresse
Skogavegen 88, 6854 Kaupanger
Telefonnummer

Kart