Om bedriften

Indrehus Bruk, Gunnstein Indrehus

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Trelastutsal
Byggevaresal
Andre tjenester:
trelasttørke, tømmerbil, tømmerhogst, hjullastarkøyring,konsulent, teikningar, arealutleige
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Kun bestilling
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Har på lager
Emballasjematerial Har på lager
Anna type Har på lager
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre typer bygg naust, garasje, skur, gapahuk

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Trelastutsal, Byggevaresal

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Rune Indrehus
Adresse
Gulevegen 1025, Indrehus, 6723 Svelgen
Telefonnummer

Kart