Om bedriften

Jan Kåre Eide

SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer   Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Kun bestilling
Impregnert material Kun bestilling
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Lauvtreprodukt   Kun bestilling
 
Trevarer  
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
       
Bygg      
Hytter   Kun bestilling
Bustadhus   Kun bestilling
Landbruksbygg   Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Byggmester/Bygg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Jan Kåre Eide
Adresse
Dalssida 3 , 6214 Norddal
Telefonnummer

Kart