Om bedriften

Joakim V Kristiansen

SALG KJØP
Tømmer
Gran
       
Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
 
Biprodukt  
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Joakim Kristiansen
Adresse
Skarvegen 122, 6386 Måndalen
Telefonnummer

Kart