Om bedriften

Johannes Heradstveit, sagbruk

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Restaurering

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Har på lager
Anna type Har på lager
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Bygg
Grindbygg Har på lager
Restaurering/rehabilitering Har på lager
Andre typer bygg Rotkne

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Johannes Heradstveit
Adresse
Heradstveitvegen 246, 5620 Tørvikbygd
Telefonnummer

Kart