Om bedriften

John Øye

Kjøp, leige, selge tenester
Tømmerhogst, tømmerbil.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
John Øye
Adresse
Storsvingvegen 27, 6650 Surnadal
Telefonnummer

Kart