Om bedriften

Jondal Sag

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Spesialdimensjonar
Andre tjenester:
Leverandør av spesialdimensjonar og båtmaterial.
SALG KJØP
Tømmer
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Spesialdimensjonar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Bjarne Guntveit
Adresse
Tømmervikvegen 10, 5627 Jondal
Telefonnummer

Kart