Om bedriften

Jonny Reitan

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
       
Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Lauvtreprodukt   Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Jonny Reitan
Adresse
Tørrlendvegen 48, 6630 Tingvoll
Telefonnummer

Kart