Om bedriften

Jordal Tre & Trebehandling

Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal
Trevare
Snekkeri
Restaurering
Båtmatrialer / Mobil Sag
Andre tjenester:
kjøper tømmer , frakt og kranebil , helihopter . Her hatt logistikk og montering på ca 1000 hiv med helikopter
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling
Andre typer bygg Grillhus Garage Naust Allt som ikkje er standar

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Trelastutsal, Trevare, Snekkeri, Restaurering, Båtmatrialer / Mobil Sag

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Arne Jordal
Adresse
Ålvikveien 893, 5614 Ålvik
Telefonnummer

Kart