Om bedriften

Kaisalg Nikolaisen

Kjøp, leige, selge tenester
Primært vedsalg fra tynning lauvtre. Småbrukdsdrift. Evt. interesse for å skalere opp til økt volum av vedsalg.

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv    
       
Trelast
Anna type    

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Øyvind Nikolaisen
Adresse
142, Fausavegen, Fausa, Stranda, Møre og Romsdal, 6200, Norge
Telefonnummer

Kart