Om bedriften

Kålås Bygg AS

Type bedrift: Trelastutsal
Trevare
Byggmester/Bygg
Andre tjenester:
salg av alt innan trelast og byggevare.
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Kun bestilling
Sagflis Høvelspon Kun bestilling
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Trelastutsal, Trevare, Byggmester/Bygg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Hilde
Adresse
Torvhusmyrane 2, 5913 Eikangervåg
Telefonnummer

Kart