Om bedriften

Knut Jakob Hellen

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Liv Signy Hellen
Adresse
Flatevegen 53, 6390 Vestnes
Telefonnummer

Kart