Om bedriften

Kvalvik Bygg AS

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar
Byggevarer    
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning  
Kjernevedprodukt    
 
Trevarer  
Vindu/dører/trapper m.m  
Innredning  
Takstoler  
Interiør  
       
Bygg      
Grindbygg    
Hytter    
Bustadhus    
Restaurering/rehabilitering    

Type bedrift

Type bedrift
Byggmester/Bygg

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Viktor Kvalvik
Adresse
Slåvegen 14 , 6622 Ålvundfjord
Telefonnummer

Kart