Om bedriften

Lars A Graue

Type bedrift: Sagbruk
Snekkeri
Andre tjenester:
Sal- Leigeskur-Bord og Benker i Villmark
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Snekkeri

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Lars A Graue
Adresse
Grauavegen 134, 5706 Voss
Telefonnummer

Kart