Om bedriften

Lars Erling Horgen

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Andre tjenester:
Leigeskjering
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Kledning Har på lager
Anna type Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Lars Erling Horgen
Adresse
Søreide 12, 5392 Storebø
Telefonnummer

Kart