Om bedriften

Lars Mosaker eftf. Tønnefabrikk

Type bedrift: Tønnefabrikk

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Kledning
Emballasjematerial

Type bedrift

Type bedrift
Tønnefabrikk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Magnar Mosaker
Adresse
Holsundveien 866, 5642 Holmefjord
Telefonnummer

Kart