Om bedriften

Liv Signe Kvamme

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Har gardssag og driv vedproduksjon, i tillegg til ordinært skogsdrift.

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Spesialprodukt Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ottar Bjørkedal
Adresse
Nørdalsvegen 346, 6120 Folkestad
Telefonnummer

Kart