Om bedriften

Lorgen tre&sånt

Kjøp, leige, selge tenester
Leier tørke av og til, og kjøper spesielle materialer når prosjektene krever det.

Andre relevante opplysningar om di bedrift:
Tre&sånt lager møbler og innredninger etter mål. Sager litt overgrovt når det er stokker tilgjengelig i lokalområdet og ved spesielle behov.

SALG KJØP
Tømmer
Lauv    
       
Trelast
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer    
Standard uhøvla trelast
Standard justert trelast
Kjernevedprodukt    
Spesialprodukt   Har på lager
Lauvtreprodukt   Kun bestilling
 
Trevarer  
Innredning Kun bestilling
Interiør Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Endre Lorgen
Adresse
Røysevegen 59, 6050 Valderøya
Telefonnummer
Nettside

Kart