Om bedriften

Lunden Heiltre v/Knut Olav Lie

Type bedrift: Snekkeri
Restaurering

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Furu
Trelast
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard justert trelast Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Har på lager
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Laft Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri, Restaurering

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Knut Olav Lie
Adresse
Bjørgavegen 5, 5745 Aurland
Telefonnummer

Kart