Om bedriften

Magnar Nordli

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Konsulent

 

 

SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Konsulent

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Magnar Nordli
Adresse
Fensfjordvegen 119, 5986 Hosteland
Telefonnummer

Kart