Om bedriften

Magnus Øverland

Kjøp, leige, selge tenester
Manuell hogst, diverse tjenester innen snekkerbransjen, flishugging.

SALG KJØP
Tømmer
Furu
       
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer   Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Listverk Kun bestilling
Panel Kun bestilling
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt   Kun bestilling
Spesialprodukt   Kun bestilling
Emballasjematerial   Har på lager
 
Biprodukt  
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Snekkeri

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Magnus Øverland
Adresse
Øverlandsvegen 29, 6445 Malmefjorden
Telefonnummer

Kart