Om bedriften

Malkenes Sag

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Leigeskjæring
Andre tjenester:
Driv i dag leigeskjæring, og sal av material etter bestiling i småskala.
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Kun bestilling
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk, Leigeskjæring

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Inge Malkenes
Adresse
Garden 83, 5690 Lundegrend
Telefonnummer

Kart