Om bedriften

Martin Lid Trelast AS

Type bedrift: Trelastutsal

 

 

SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Anna type Kun bestilling
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Har på lager
Innredning
Takstoler Kun bestilling
Interiør
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Trelastutsal

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Jon Bjarne Lid
Adresse
Brynalii 140, 5705 Voss
Telefonnummer

Kart