Om bedriften

Meland Sag & Høvleri AS

Type bedrift: Sagbruk
Trelastutsal
Trevare
Andre tjenester:
leigesaging, leigehøvling
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Trelast
Villmarkspanel Har på lager
Grove dimensjonar Har på lager
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Impregnert material Har på lager
Listverk Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Kun bestilling
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Kun bestilling
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m Kun bestilling
Innredning Kun bestilling
Takstoler Kun bestilling
Interiør Kun bestilling
Bygg
Grindbygg Kun bestilling
Laft Kun bestilling
Hytter Kun bestilling
Bustadhus Kun bestilling
Landbruksbygg Kun bestilling
Restaurering/rehabilitering Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Trelastutsal, Trevare

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
John Roger Meland
Adresse
Strynevegen 1081, 6783 Stryn
Telefonnummer

Kart