Om bedriften

Meland sag

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Andre tjenester:
Leigeskjæring/salg av skur
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Byggevarer Har på lager
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast
Impregnert material
Listverk
Panel
Kledning Kun bestilling
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial
Anna type Kun bestilling
|
Biprodukt
Hun/Flis Har på lager
Sagflis Høvelspon Har på lager
Trevarer
Vindu/dører/trapper m.m
Innredning
Takstoler
Interiør
Bygg
Grindbygg
Laft
Hytter
Bustadhus
Landbruksbygg Har på lager
Restaurering/rehabilitering Har på lager
Andre typer bygg

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Tor Husebø
Adresse
Løypetona 108, 5918 Frekhaug
Telefonnummer

Kart