Om bedriften

Melheim sag og høvel

Type bedrift: Skogeigar
Sagbruk
Andre tjenester:
Traktor m/tømmervogn
Telefon: 57863656 / 97178402
SALG KJØP
Tømmer
Gran
Furu
Lauv
Trelast
Villmarkspanel Kun bestilling
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Har på lager
Standard justert trelast Har på lager
Panel Har på lager
Kledning Har på lager
Kjernevedprodukt Har på lager
Spesialprodukt Kun bestilling
Lauvtreprodukt Kun bestilling
Emballasjematerial Har på lager
Biprodukt
Sagflis Høvelspon Har på lager

Type bedrift

Type bedrift
Skogeigar, Sagbruk

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Ivar Asbjørn Melheim
Adresse
Heggjabygda 1094, 6774 Nordfjordeid
Telefonnummer

Kart