Om bedriften

Mjanger Sag og snekkeri

Type bedrift: Sagbruk
Snekkeri
skogeigar
Andre tjenester:
Sagar litt, pensjonist
SALG KJØP
Trelast
Villmarkspanel
Grove dimensjonar Kun bestilling
Standard uhøvla trelast Kun bestilling
Kledning Kun bestilling

Type bedrift

Type bedrift
Sagbruk, Snekkeri, Skogeigar

Kontaktinformasjon

Kontaktperson
Arne Thoralf Mjanger
Adresse
Austfjordvegen 1637, 5981 Masfjordnes
Telefonnummer

Kart